باید اعتراف کنم که تا کنون به این شکل پشتیبانی قوی ندیده بودم که با صبر و حوصله زیاد و به آسانترین و زیباترین شکل ممکن کاربر را راهنمایی کنند.

درست مثل یک کلاس درس میتوان از پشتیبانی‌های تیم اکوسیستم ویرا استفاده کرد و چیزهای جدید آموخت.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای اکوسیستم ویرا