سلام به همه ویرایی های عزیز آریا هستم ! SSH یک Secure Shell یا اصطلاحاً پوسته امن برای برقراری ارتباط...