ارسال دایرکت(DM) اینستاگرام در کامپیوتر ارتباط برقرار کردن با مشتریان از طریق پاسخ دادن به دایرکت‌ها، یک روش موثر برای...