راه اندازی یک کسب و کار جدید در ۳۰ روز

چگونه در۳۰ روز یک کسب و کار جدید را راه اندازی کنیم؟ شروع یک کسب و کار جدید کار چندان راحتی نیست، استرس ها و مشکلات خاص خودش را دارد. ۳۰روز اول یک کار جدید مثل  ۱۰۰ روز ریاست جمهوری میمانند. در ادامه این مقاله چند راهکار عملی برای شروع یک بزینس جدید را بیان […]