ارسال دایرکت(DM) اینستاگرام در کامپیوتر

ارسال دایرکت(DM) اینستاگرام در کامپیوتر ارتباط برقرار کردن با مشتریان از طریق پاسخ دادن به دایرکت‌ها، یک روش موثر برای جذب فالوور بیشتر در اینستاگرام است. اگر تعداد فالوور شما زیاد باشد و بخواهید به همه دایرکت جواب بدهید، قطعا انجام این کار با صفحه کوچک موبایل امکان پذیر نیست. برای راحت تر جواب دادن به […]