طراحی سایت در شرکت های مختلف با روش های مختلفی انجام می شود، در کل دو روش اصلی برای طراحی سایت وجود دارد.

روش اول استفاده از نرم افزار های سایت ساز است که در این حالت از رابط کاربری نرم افزار مربوطه برای ایجاد سایت استفاده می شود.

روش دوم کد نویسی سایت از ابتدا و یا استفاده از فریم ورک هایی است که خود شرکت طراح نوشته است.

زمان طراحی، قابلیت انعطاف، کیفیت پیاده سازی، تجربه و دانش در هریک از روش های بالا در شرکت های مختلف متفاوت است. اما در مجموع قیمت طراحی سایت در شرکت هایی که از ابزارهای سایت ساز استفاده می کنند پایین تر است. باید خاطر نشان کرد که بیشتر یا کمتر بودن قیمت در یک شرکت دلیل بر کیفیت و یا عدم کیفیت خدمات آن شرکت نیست، بهترین راه برای درک تفاوت قیمت طراحی سایت شرکت در جلسه توجیهی با حضور در دفتر شرکت های مختلف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.