سئو در مقابل بازاریابی دیجیتال

تفاوت های کلیدی ۱ .سئو یک ابزار بازاریابی دیجیتال است. بازاریابی دیجیتال از چندین استراتژی و ابزار برای تبلیغات آنالین برند استفاده می کند. سئو یکی از ابزارهای بازاریابی دیجیتال موثر است. بهینه سازی موتور جستجو در درجه اول بر رتبه بندی یک وب سایت متمرکز است. بازاریابی دیجیتال با هدف تقویت و تبلیغ برند […]

نوشتن تیترهای جذاب

۷ روش آسان و کاربردی برای نوشتن عناوین و تیترهای جذاب عنوان و تیتر اهمیت زیادی دارند، زیرا به خواننده می گوید چرا باید این مطلب را بخواند و چه چیزی قرار است از این مقاله یاد بگیرد. اگر عنوانی جذاب باشد تاثیر زیادی روی مخاطب و ترغیب او به خواندن متن دارد. به طور […]