اعتبار دامنه سایت چیست و چه اهمیتی دارد؟(domain authority)

چگونه اعتبار دامنه سایت را تقویت کنیم: بررسی و بهبود این معیار کلیدی برای سایت دانستن اعتبار دامنه سایت شما برای کمک به ایجاد یا بهبود طرح بازاریابی خود کلیدی است. اما چگونه می‌دانید که اعتبار دامنه شما چیست؟ بیایید به این موضوع بپردازیم که این معیار چیست و چند نکته برای انتخاب یک چک […]

چرا به وب سایت در کنار شبکه های اجتماعی نیاز داریم؟

بسیاری از مشاغل کوچک اکنون از شبکه های اجتماعی برای ارتباط با مشتریان خود استفاده می کنند و روز به روز بر تعداد فروشگاهها و رستوران هایی که در حال دور شدن از وب سایت هستند و تنها بر شبکه های اجتماعی تکیه می کنند افزوده می شود اما واقعیت امر این است که هر […]