استراتژی برندسازی در شبکه های اجتماعی

دنبال ایجاد یک برند شخصی حرفه ای برا خودتان هستید؟ ممکن از شماهم مثل خیلی از کارآفرینان فکرکنید بازار اشباع شده است و دیگرفرصتی برای ایجاد یک برند جدید نیست؛اما این تصور غلط را دور بریزید.درست مثل اپلیکیشن تیک تاک که با وجود رقیب سرسختی به اسم اینستاگرام توانست کلی کاربر از سراسر جهان جذب […]